top of page

TA FIGHTEN MOT INVASIVA  ARTER

Invasiva växtarter är ett ökande hot mot omtyckta miljöer som stränder, naturreservat och friluftsområden. Invasiva arter påverkar också den biologiska mångfalden klart negativt.

 Jag hjälper dig att få koll på lagstiftning och hitta strategier för att ligga steget före både invasiva och potentiellt invasiva växtarter. Jag bistår även med fältarbete såsom inventering och bekämpning.

nik-z1d-LP8sjuI-unsplash.jpg
Kontakta mig när du vill:

  •  Höja organisationens kompetens kring invasiva växtarter.  

  • Ta fram strategier eller handlingsplaner för invasiva växter.

 

  • Ha hjälp med inventering eller bekämpning av invasiva växter

bottom of page