top of page

BIDRA TILL BIOLOGISK MÅNGFALD

Allt fler vill bidra till en ökad biologisk mångfald.  Ett sätt är att gynna vilda blommande växter som ger positiva effekter för pollinatörer och många andra insekter. En bonus är att växterna dessutom bidrar till vackra utemiljöer.

daniel-cooke-hPTdlUgXCIs-unsplash.jpg
Kontakta mig när du vill:
  • ​​​​​​​​​​​Ta fram en plan för att bibehålla eller öka den biologiska mångfalden i ett område. 

  • Höja ängskompetensen i ditt företag. (Anläggning och skötsel av ängsytor samt hur du kan skapa acceptans.) ​​

​​

  • Göra en beställning av lokalt insamlat ängsfrö eller pluggplantor av ängsväxter. ​

bottom of page