top of page

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR FRILUFTSLIV

Friluftsliv ger både hälsa och kunskap om naturen. Friluftsliv kan dessutom bidra till platsutveckling och ökad besöksnäring.  Jag hjälper till att skapa områden och leder som är varierade, trygga och tillgängliga - samtidigt som naturen inte tar skada. 

photo-nic-xOigCUcFdA8-unsplash.jpg
Kontakta mig när du vill:

  • Hitta en bra sträckning för en ny led eller addera rastplatser eller information.

  • Berätta för andra om ett natur- eller friluftsområde. Tillsammans hittar vi det bästa sättet att marknadsföra platsen. ​

 

  • Göra natur- eller friluftsområden attraktiva och tillgängliga för fler målgrupper. ​

  • ​Sprida friluftsinspiration. Jag håller både föreläsningar och guidningar. 

bottom of page