top of page

NATURVÅRD

_DSC7546.jpeg
sommarblommor.jpg
_DSC3610.jpeg

Naturvård handlar om att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Ibland behövs en avgränsning för ett område där man inte bör bedriva verksamhet eller exploatera. Andra gånger handlar det om att hitta rätt skötsel för att gynna olika arter. Ett ökande hot mot den biologiska mångfalden är invasiva växtarter. Volt Biologi erbjuder helhetslösningar inom naturvård med inventering i fält, plan för vidare arbete, praktiska åtgärder samt uppföljning.

Välkommen att höra av dig för mer information.

Exempel på uppdrag 

Goda exempel på effektiva åtgärder och skötselmetoder för att gynna vilda pollinatörer. (Texter till Naturvårdsverkets hemsida om pollinering.)

Naturvårdsverket 2022 

   

Skötselplan för Savelgärdets småkrypsland

Borlänge kommun och SSAB 2021                                      

Inventering av Borlänge kommuns vägkanter med avseende på invasiva växtarter och miljöer för vilda pollinatörer 

Borlänge kommun 2020

bottom of page