top of page

DALAFRÖ

frö.jpg
Om Dalafrö

Det började med frustration. Över att det gick så långsamt att få fram stora mängder frö från vilda växter i Sverige. Och ska sanningen fram har jag nog alltid varit fascinerade av fröer- små paket till framtiden. Mitt första examensarbete (på kandidatnivå) handlade om att analysera fröer av fjällnejlika, och under examensarbetet på masternivå studerade jag ängsväxter i jämtländska vägkanter. 

Så funkar det

Låda av lokalt virke som ratats av sågverken.  Jord med bidrag från Falu Energi och Vatten. En biolog är på plats vid både sådd och under sensommaren nästkommande år. Fröerna består av torktåliga ängsväxter från närområdet, exempelvis liten blåklocka, åkervädd och gråfibbla. Dessa fröer kräver minimal energiåtgång, är anpassade till förhållandena på platsen och innehåller inga invasiva arter. Fröerna från lådans blomning kan barnen skörda och sedan så på andra ställen på skolgården eller i närmiljön.

Följ projektet
Exempel äng i pallkrage 1.png
Exempel äng fsk efter tre år.png
IMG_9825.jpeg
bottom of page