top of page

KUNSKAPSUNDERLAG

Kommunekologer + artblad.jpg
Mosippan och Biet A3_print_edited.jpg
6 sidig folder binGUL_Print.jpg

Volt Biologi brinner för att förmedla kunskap om naturen på ett sätt som blir lätt att ta till sig. Att målgruppsanpassa, sammanfatta och bryta ner komplexa frågor till lättlästa texter är något av företagets signum. Skickliga samarbetspartners inom illustration och formgivning hjälper till för att budskapet verkligen ska nå fram, oavsett om det är tryckt material eller texter för webb. Hör av dig när du vill väcka engagemang eller sprida kunskap!

Exempel på uppdrag 

Informationsmaterial om växter och vilda pollinatörer (skyltar och folder)

Leksands kommun 2023

Tre artiklar inklusive fotografier 

Tidskriften Natur & Trädgård 2023

Öka blomrikedomen i landskapet för att gynna vilda pollinatörer (Faktabladsserie)

Naturvårdsverket 2022

   

bottom of page