top of page

KUNSKAPSUNDERLAG

Kommunekologer + artblad.jpg
6 sidig folder binGUL_Print.jpg
2463653_faktablad_2022-ettariga-vaxter-web-ta.jpg

Volt Biologi brinner för att förmedla kunskap om naturen på ett sätt som blir lätt att ta till sig. Att målgruppsanpassa, sammanfatta och bryta ner komplexa frågor till lättlästa texter är något av företagets signum. Skickliga samarbetspartners inom illustration och formgivning hjälper till för att budskapet verkligen ska nå fram, oavsett om det är tryckt material eller texter för webb. Hör av dig när du vill väcka engagemang eller sprida kunskap!

Exempel på uppdrag 

Öka blomrikedomen i landskapet för att gynna vilda pollinatörer. (Faktabladsserie)

Naturvårdsverket 2022

Om invasiva växtarter - stöd i arbetet för en hållbar miljö i städer och tätorter

Naturvårdsverket 2021

Kommunens arbete med invasiva växtarter - ett kunskapsstöd

Naturvårdsverket 2021

   

bottom of page