top of page

FRILUFTSLIV

inventering_edited.jpg
_DSC7339.jpeg
Plintsbergs Naturreservat_edited.jpg

Friluftsliv ger både hälsa och kunskap om naturen. Att förbättra förutsättningarna för friluftsliv kan bidra till platsutveckling och ökad besöksnäring. Samtidigt kräver ett långsiktigt hållbart friluftsliv aktsamhet om naturen, både i och utanför skyddade områden. Volt Biologi arbetar för att skapa områden och leder som är varierade, trygga och tillgängliga samtidigt som naturen inte tar skada. 

Exempel på uppdrag 

Informationsmaterial (tryckt samt för webb) om naturreservat i kommunen  

Jönköpings kommun 2022

Förslag till utveckling av leder för vandring och cykling i området Vattnets väg till Falu Gruva 

Intresseföreningen Bergslaget 2022

Revidering av Natur- och friluftsplan 

Leksands kommun 2020

bottom of page