top of page

EN LÅDA ÄNG!

daniel-cooke-hPTdlUgXCIs-unsplash.jpg
Så funkar det
Om projektet

Jag driver sedan 2023 projektet "En låda äng!" tillsammans med Hushållningssällskapet Gävle- Dala. Syftet är att lyfta fram hur viktiga blommande vilda växter är för den biologisk mångfalden. Vi vill också visa hur lätt det är att göra skillnad bara genom att så ett frö! 

Under 2024 kommer vi att placera ut de första ängslådorna på skol- och förskolegårdar runt om i Falun. Tillsammans med barn och pedagoger sår vi fröer från närområdet. Lådorna kommer att stå kvar under flera år och utvecklas till små ängar i miniatyr. Där de står kommer de att skänka både blomsterprakt och kunskap till unga Falubor och deras föräldrar. 

Låda av lokalt virke som ratats av sågverken.  Jord med bidrag från Falu Energi och Vatten. En biolog är på plats vid både sådd och under sensommaren nästkommande år. Fröerna består av torktåliga ängsväxter från närområdet, exempelvis liten blåklocka, åkervädd och gråfibbla. Dessa fröer kräver minimal energiåtgång, är anpassade till förhållandena på platsen och innehåller inga invasiva arter. Fröerna från lådans blomning kan barnen skörda och sedan så på andra ställen på skolgården eller i närmiljön.

Tack till följande företag som bidrar till projektets genomförande: 
fev_logo_header.png
fev_logo_header.png
Följ projektet
Exempel äng i pallkrage 1.png
Exempel äng fsk efter tre år.png
IMG_9825.jpeg
bottom of page