SAMARBETE

Kunskap och inspiration
 
Leder och friluftsliv
Extra biolog 

Vill du väcka engagemang eller sprida kunskap? Volt Biologi tar fram målgruppsanpassat material och samarbetar med duktiga illustratörer och formgivare så att ditt budskap når fram.

Hårt tryck på populära naturområden eller en led som behöver en nystart?

Volt Biologi utvecklar områden och leder för olika målgrupper.

Mycket att göra just nu? Volt Biologi avlastar er och har fullt fokus på att driva ett LONA - projekt, en inventering, en plan eller utredning framåt och i mål.