ANLITA MIG

Här ser du inom vilka områden du kan anlita mig.
Hör gärna av dig med förslag på nya samarbeten.

Invasiva arter

Jag utför både inventeringar i fält och tar fram informationsmaterial om invasiva växtarter. När det gäller invasiva arter kostar det alltid mindre desto tidigare en korrekt åtgärd sätts in.

Utveckling av friluftslivet 

 Jag arbetar med utveckling av områden och leder för olika målgrupper. Det kan handla om att inventera skötselbehov, skriva en ledbeskrivning för webb eller tryck eller att ta fram informationstavlor.

Inventeringar

Behöver du ta reda på vilka naturvärden eller arter som finns eller inte finns i ett område? Jag gör naturvärdesinventeringar enligt svensk standard samt olika inventeringar av kärlväxter.

Naturinformation
och inspiration

Vill du nå ut med information, väcka engagemang eller sprida kunskap? Jag tar fram ett läsvänligt material som är målgruppsanpassat och samarbetar med duktiga illustratörer och formgivare. Jag ser helt enkelt till att ditt budskap når fram.

Extra biolog

Har ni för mycket att göra, lite tid eller är för få personer just nu? Som konsult avlastar jag er och har full fokus på att driva ett projekt, en plan eller utredning framåt och i mål. 

Frilansskribent
och foto

Jag skriver frilansartiklar inom natur och friluftsliv. Målgruppen kan vara antingen barn eller vuxna. Och min bildbank med foton av natur och människor i naturen växer för varje vecka. Skicka gärna iväg en fråga!