ANLITA MIG

Här ser du inom vilka områden du kan anlita mig.
Hör gärna av dig med förslag på nya samarbeten.

naturinfo.jpg
Naturinformation
och inspiration

Vill du väcka engagemang eller sprida kunskap? Jag tar fram ett  målgruppsanpassat material och samarbetar med duktiga illustratörer och formgivare. Jag ser helt enkelt till att ditt budskap når fram.

kaffe.jpg
Utveckling av friluftslivet

Jag arbetar med utveckling av områden och leder för olika målgrupper. Det kan handla om att inventera skötselbehov, skriva en ledbeskrivning för webb eller tryck eller att ta fram informationstavlor.

Biolog konsult
Extra biolog

Har ni för mycket att göra, lite tid eller är för få personer just nu? Som konsult avlastar jag er och har full fokus på att driva ett projekt, en plan eller utredning framåt och i mål. 

inventering.jpg
Inventeringar 

Behöver du ta reda på vilka naturvärden eller arter som finns

i ett område? Jag gör naturvärdesinventeringar enligt svensk standard samt olika inventeringar av kärlväxter. 

invasiva-arter.jpg
Invasiva växter

När det gäller invasiva arter kostar det alltid mindre desto tidigare en korrekt åtgärd sätts in.  Jag utför både inventeringar i fält och tar fram informationsmaterial om invasiva växtarter.

copy.jpg
Frilansskribent
och foto

Jag skriver frilansartiklar inom natur och friluftsliv. Målgruppen kan vara antingen barn eller vuxna. Och min bildbank med foton av natur och människor i naturen växer för varje vecka. Skicka gärna iväg en fråga!